Max Gym pokaż nawigację

Ważny komunikat

Zarząd spółki Active Sport i Rekreacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu informuje o uzgodnieniu w dniu 23 maja 2024 r. planu połączenia spółki (dalej jako „Spółka Przejmowana”) ze spółką  Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy placu Europejskim 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370919, REGON 750721670, NIP 8361676510, BDO 000558784, kapitał zakładowy: 2.958.292,- zł, opłacony w całości (dalej jako: „Spółka Przejmująca”).

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym przejmie jej aktywa i pasywa.

Nasze klubyWitaj w klubie

Sieć trzech profesjonalnych klubów fitness na terenie aglomeracji śląskiej: w Sosnowcu, Mysłowicach i Dąbrowie Górniczej. Każdy z nich ma do zaoferowania rozległą przestrzeń treningową, profesjonalne wyposażenie i akcesoria do każdego typu aktywności fizycznej, a oprócz tego szeroki wybór zajęć fitness oraz liczne udogodnienia, jak dostęp do sauny czy bezpłatny parking. Wybierz Max-Gym i podkręć swój trening na maksa!

Max gym general

Nasze Kluby